Privacy

Vragen hieromtrent?

E-mail[email protected]
Ondernemingsnummer: 0744 863 493

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd wordt of kan worden. De volgende gegevens worden door Sitefly verwerkt:

a) als bezoeker

Als bezoeker op deze website zijn enkel functionele cookies in gebruik. Je leest er meer over in het cookiebeleid.

b) als klant

Sitefly heeft enkele noodzakelijke gegevens van jou of jouw bedrijf nodig. Deze gegevens zijn:

– Naam contactpersoon
– Bedrijfsnaam
– Adres
– E-mailadres
– Telefoonnummer contactpersoon
– BTW-nummer / ondernemingsnummer

Waar verwerken we persoonsgegevens?

Voor de verwerking van de gegevens werkt Sitefly samen met enkele betrouwbare partners. Hieronder een overzicht van de partners en waarvoor ze ingeschakeld worden:

a) Factuursturen.be
Met FactuurSturen.be maakt Sitefly offertes, facturen en creditnota’s aan. Het spreekt voor zich dat we hier de bedrijfsgegevens van jou, als klant, voor nodig hebben. Hun privacybeleid vind je hier.

b) Microsoft Exchange Online
Voor het e-mailverkeer maakt Sitefly gebruik van de diensten van Microsoft Exchange Online. Dit is een veilige, synchrone manier van e-mailverkeer. Hun privacybeleid vind je hier.

c) OpenProvider
De registratie van domeinnamen doet Sitefly bij OpenProvider. Bij het registreren hiervan is het verplicht bij elke domeinnaam de gegevens van de domeinnaamhouder in te voeren waaronder de naam, het adres, het e-mailadres en telefoonnummer. Hun privacybeleid is hier te vinden.

d) Hetzner Gmbh
Als hostingspartner huurt Sitefly verschillende servers in een beveiligd datacenter. De partner hiervoor is Hetzner. Deze partner is een erkende en betrouwbare grote host binnen Europa. Ze zijn ISO gecertificeerd en GDPR conform. Hun privacybeleid vind je hier.

e) Wachtwoorden
Voor alle diensten en websites in beheer heeft Sitefly bepaalde wachtwoorden van de klant nodig. Alle wachtwoorden zijn beveiligd opgeborgen in een wachtwoordmanager. 1Password is de keuze van Sitefly. Hierin staan alle wachtwoorden beveiligd met een veilig wachtwoord én 2-factor login. Het privacybeleid van 1Password staat hier

Waarom worden deze gegevens verwerkt?

De verwerking is enkel nodig voor de dienstverlening van Sitefly, zowel voor opvolging van aanvragen als facturatie van door jou gevraagde diensten. 

Sitefly respecteert jouw privacy en behandelt jouw persoonlijke gegevens vertrouwelijk. Sitefly zal jouw gegevens nooit en op geen enkele wijze aan derden ter beschikking stellen, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst. 

Je rechten

a) Bewaarperiode

Jouw persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding, 10 jaar). Bij het opzeggen van diensten zoals hosting verwijderen we pas na goedkeuring van jou alle opgeslagen data, of ten laatste na één jaar na opzegging.

b) Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Als klant heb je ten allen tijde recht op inzage van je persoonsgegevens en kan je ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw betreffende persoonsgegevens. Daarvoor kan je altijd contact opnemen via [email protected].

Beveiligingsmaatregelen

Sitefly neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bovenstaande contactgegevens of via [email protected].

Klachten

Als klant beschik je steeds over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – [email protected]).

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen over dit privacybeleid? Je kan steeds terecht bij mij, Jeroen Rotty, zaakvoerder van Sitefly. Dit kan op de contactgegevens bovenaan deze pagina of via de contactpagina

Disclaimer

Dit privacybeleid kan steeds eenzijdig zonder verwittiging vooraf gewijzigd of aangevuld worden. Deze online versie is steeds de meest recente versie.

Laatste wijziging op 8 januari 2022 (toevoeging info OpenProvider).